Līdz februāra beigām ir iespēja izteikt viedokli par potenciālo jauno Tallinas šosejas posmu no Vangažiem līdz Skultei

No 8. līdz 28. februārim norisinās ietekmes uz vidi novērtējuma sākotnējā sabiedriskā apspriešana par perspektīvā jaunā Tallinas šosejas (A1) posma būvniecību. Tajā iedzīvotājiem ir iespēja iepazīties ar izstrādātajām autoceļa sākotnējām alternatīvām un izteikt savus priekšlikumus, kurus saskaņā ar iespējām izvērtēs tālākajā projektēšanā.

Ar paredzētās darbības iesniegumu var iepazīties šeit, kā arī Saulkrastu, Limbažu un Siguldas novadu mājaslapās, arī apspriedes organizatora interneta vietnē no 2022. gada 8. līdz 28. februārim. Šajā laikā arī iespējams sūtīt rakstiskus viedokļus par paredzētās darbības ietekmi uz vidi Vides pārraudzības valsts birojam Rūpniecības iela 23, LV-1045, Rīgā, tālr. 67321173,  www.vpvb.gov.lv, e-pasts: vpvb@vpvb.gov.lv.

No 14. līdz 18. februārim augstāk minētajās vietnēs būs pieejama videoprezentācija un būs iespēja sūtīt jautājumus uz e-pastu valdis@felsbergs.lv, atbildes tiks sniegtas vienas darbdienas laikā.

Aicinām visus interesentus piedalīties sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks 16. februārī plkst. 17.00 attālināti tiešsaistes videokonferencē, saskaņā ar “Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumā” noteikto. Pieejas saite un instrukcija tiks publicēta augstāk minētajās vietnēs; sūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi valdis@felsbergs.lv, saiti varēs saņemt arī e-pastā.

Iespējamās būvniecības izpēti un ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) izstrādi veic AS Ceļuprojekts pēc VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) pasūtījuma.

Kāpēc vajadzīgs jauns ceļš?

Jauns šosejas posms nepieciešams, lai novirzītu tranzīta satiksmi prom no Baltezera un Ādažiem, kur ir vēsturiskā dzīvojamā apbūve, kā arī pēdējos 10-20 gados attīstījušies ciemati un ražotnes.

Tallinas šosejas sākumposmā no Rīgas apvedceļa līdz Saulkrastiem pēdējo desmit gadu laikā satiksmes intensitāte ir pieaugusi par 50% – no vidēji 12400 automašīnām diennaktī līdz 18400 automašīnām diennaktī, un ceļš ir izsmēlis savu caurlaides spēju. Vienlaikus pēdējo 20 gadu laiku Ādažu teritorijā ir attīstīta gan dzīvojamā apbūve, gan rūpnieciskā, bet netika organizēta droša satiksme, pašvaldība nav izveidojusi paralēlo ceļu tīklu un pieslēgumi veikti pie valsts galvenā ceļā – Tallinas šosejas. Līdz ar to Tallinas šosejas sākumposms ir zaudējis savu galvenā autoceļa funkciju, kā arī ir ievērojami pasliktinājusies satiksmes drošība –  posmā ir seši tā saucamie “melnie punkti”. Pēdējo 3 gadu laikā tur ir notikuši 96 ceļu satiksmes negadījumi un bojā gājuši 6 cilvēki.

Šo faktoru kopums norāda uz to, ka ir nepieciešams palielināt šosejas caurlaides spēju, nodrošinot raitu un drošu satiksmi, īpaši tranzīta transportam. Tas nav iespējams bez esošā ceļa kardinālas pārbūves vai jauna šosejas posma izbūves.

Kāpēc nevar pārbūvēt esošo posmu Baltezerā un Ādažos?

Pārbūvēt divu joslu Tallinas šosejas posmu, kas iet cauri šiem diviem ciemiem, par četru joslu ātrgaitas ceļu tehniski ir ļoti sarežģīti. Piemēram, tādā gadījumā nāktos atpirkt un nojaukt daļu no Baltezerā esošajām dzīvojamajām mājām, jo savādāk nav iespējams paplašināt ceļu un izbūvēt drošu infrastruktūru. Tāpēc tiek pētīta alternatīva trase, plānojot jauno šosejas posmu izvietot kopīgā koridorā ar Rail Baltica dzelzceļu, lietderīgi izmantojot zemes īpašumus.

Kad varētu notikt jaunā posma būvniecība?

Izpētes projekta un ietekmes uz vidi novērtējuma izstrādes laiks ir 2021.- 2023. gads. Ja tiks konstatēts, ka šis ir piemērots risinājums, tad  posma būvniecība tiek plānota pēc 2030. gada. Būvprojekta minimālā sastāvā un būvprojekta izstrādes kopējās izmaksas tiek lēstas 1,65 milj. eiro apmērā, savukārt būvdarbu izmaksas – 156 milj. eiro apmērā, ar iespēju būvdarbus veikt divās kārtās. 

Informāciju sagatavoja VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa