Fotoreportāža: svinīgi atklāts pārbūvētais autoceļa Smiltene–Gulbene posms

17. oktobrī tika svinīgi atklāts pārbūvētais reģionālā autoceļa Smiltene–Gulbene (P27) posms no Taurēm līdz Gulbenei (34,87.–61,22. km). Uzlabojumi veikti 26 kilometru posmā, tai skaitā ceļa sega pārbūvēta 11 kilometru garumā, bet 15 kilometru posmā ir atjaunots asfaltbetona segums.

Fotoreportāža no ceļa atklāšanas Gulbenē, fotogrāfs Renārs Koris.

No Taurēm līdz krustojumam ar vietējo ceļu Sinole–Tirzas (V413) stacija un 300 m posmā pie Gulbenes (34,87.-45,60. km un 60,91.-61,22. km) veikta ceļa segas pilnīga vai daļēja pārbūve un divās kārtās ieklāts asfaltbetona segums, savukārt no krustojuma ar autoceļu V413 līdz Gulbenei (45,60.–60,91. km) veikta ceļa profila labošana un ieklāta asfaltbetona virskārta.

Lai nodrošinātu iedzīvotāju drošu un ērtu nokļūšanu uz autobusa pieturvietām, pie Gulbenes (60,90.-61,22. km) abās pusēs autoceļam izbūvēta bruģēta, apgaismotu ietve, kas savienot ar esošo pilsētas ietvi.

Visā posmā arī sakārtota ūdens atvades sistēma un atjaunotas autobusu pieturvietas, visās pieturvietās uzstādīti soliņi un atkritumu urnas.

“Pārbūvēto posmu no Taurēm līdz Gulbenei atklājam ar īpašu prieku un gandarījumu. Gan mēs, Latvijas Valsts ceļu darbinieki, gan gulbenieši labi atceramies, kā gada sākumā asfalts šeit neizturēja nepastāvīgās ziemas ietekmi un sabruka. Ziema un pavasaris tiešām bija sarežģīti, lai arī šodien, skatoties uz šo izcilo būvi, tam grūti noticēt,” norādīja VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis. “Šī posma nesenā vēsture uzskatāmi parāda, cik svarīgi ceļa būvdarbus plānot un veikt savlaicīgi. Lai veiktu šādu remontu, ir nepieciešami 2-3 gadi projektēšanai un pusotrs gads būvdarbiem. Tāpēc, lai darbus ieplānotu, ir savlaicīgi jāzina, kāds finansējums valsts ceļiem būs pieejams tuvāko gadu griezumā. Prognozējamība un ilgtermiņa plānošana ļauj ieguldīt līdzekļus maksimāli efektīvi un panākt labākos rezultātus,” viņš uzsvēra. Lazdovskis arī atgādināja, ka pēdējo gadu laikā valsts ceļos Gulbenes apkārtnē ir  veikti lieli ieguldījumi – izremontēts gan reģionālais ceļš P37 Madonas virzienā, gan P 36, kas ir Balvu un Alūksnes virziens. Līdz ar to no ceļu infrastruktūras viedokļa ir izdarīts viss, lai reģionālais centrs varētu labi attīstīties. “Šis ir arī labs sadarbības piemērs – pateicoties pašvaldības iniciatīvai un labai sadarbībai ceļš atjaunots līdz pašai pilsētai, turklāt izbūvēta arī gājēju un velosipēdistu infrastruktūra,” norādīja Lazdovskis.  

“Salīdzinoši īsā termiņā 8 CBR komanda ir paveikusi ievērojamu darbu, lai atjaunotu šī nozīmīgā infrastruktūras objekta kritiskā stāvoklī esošo segumu. Darbu ietvaros autoceļam trīs posmos izbūvēts jauns asfalta segums, turklāt divos no tiem veikta arī pārbūve, vietām pilnībā nomainot esošās konstrukcijas, tostarp pastiprinot līdzšinējo šķembu kārtu ar jaunu minerālmateriālu maisījumu. Līdztekus pie Gulbenes izbūvēta arī jauna ietve un apgaismojums, padarot šo posmu daudz drošāku gājējiem,” teica SIA 8 CBR valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis. “Objekta būvniecībai kopumā izmatots vairāk nekā 35 000 m3 smilts, 100 000 t šķembu un 60 000 t asfalta, uzstādītas drošības barjeras 4,5 km garumā, vairāki simti ceļazīmju un apzaļumota ceļam piegulošā teritorija aptuveni 10 ha platībā. Šie skaitļi iezīmē paveikto darbu nozīmīgo apmēru. Tādēļ vēlos teikt lielu paldies mūsu darbiniekiem un sadarbības partneriem par kvalitatīvi un profesionāli paveiktu darbu.”

 “No projektētāju puses ir liels gandarījums, ka sūri grūtie darbi ir vainagojušies ar augļiem, kurus nu bauda autobraucēji un sakārtotās ietves – gājēji. Liels paldies visai komandai, gan pasūtītājam LVC, gan Gulbenes novada pašvaldībai, kā arī būvniekam, inženieriem un būvuzraugiem, jo šis ir liels, liels kopdarbs,” atklāšanā teica SIA Projekts 3 pārstāvis un projekta autoruzraugs Uldis Pūcītis.

“Būvnieks ir radījis paliekošu vērtību un rezultāts ir acīmredzams. Paldies viņiem. Paldies arī LVC, kuri atrada iespēju finansēt šo objektu,” teica SIA Būvju profesionālā uzraudzība ceļu būvuzraugs Juris Eleksis un atzina, ka posms neizticis bez izaicinājumiem, īpaši šā gada februārī un martā, kad parādījās bedres un braukšana kļuva apgrūtinoša, jo ceļš bija nolietojies. “Tas laiks ir jāaizmirst. Lielākie ieguvēji ir Balvu un Gulbenes iedzīvotāji, kas dodas uz Rīgu. Atliek vēlēt, lai šis ceļš ilgi un labi kalpo!”

“Beidzot ar smaidu varam būt šeit, uz Gulbenes pilsētas robežas, kur ceļš P27 savienojas ar iebraukšanu pilsētā,” teica Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andis Caunītis. “Lielākā daļa iedzīvotāju šeit izbaudījuši bedres, bet tagad bēdas noliksim zem akmeņa un pāri iesim dziedādami, jo svarīgākais ir drošība. Turpmāk te varēs pārvietoties droši, ar prieku un baudu. Lai mums visiem kopā izdodas ceļu uzturēt kārtībā arī ziemas periodā, lai tas vienmēr ir izbraucam un nav slidens,” novēlēja  A. Caunītis un pateicās LVC, projektētājiem un būvniekiem par elastību un problēmu risinājumiem projekta īstenošanas gaitā, kā arī visiem, kas bija iesaistīti būvniecības procesā. “Es ceru, ka visiem būs vēlme biežāk atbraukt uz Gulbeni. Lai ceļš lieliski kalpo un rada prieku!”

Darbus par līgumcenu 7 127 027 eiro (ar PVN) veica SIA 8 CBR, tie finansēti no 2021. gadā papildu piešķirtajiem 100 miljoniem eiro no budžeta programmas Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Projekta autors ir SIA Projekts 3, būvuzraudzību īstenoja SIA Būvju profesionālā uzraudzība.