Veltņošanas ābece

Asfaltbetona ceļi neput, tie ir gludi, klusi, izturīgi, satiksmei droši un ekonomiski.

Tomēr materiāli un sastāvs vien bez pareizas veltņošanas tehnoloģijas nespēj garantēt šo ceļukvalitāti!

Kāda nozīme ir:

  • labiem šķembu materiāliem,
  • vislabākajam bitumenam,
  • precīzam laboratoriju darbam,
  • perfektai asfaltbetona maisījumusagatavošanas rūpnīcai un
  • vismodernākajiem ieklājējiem,

ja

veltņošana tiek veikta nepareizi unasfaltbetona maisījumu pietiekaminesablīvē?

Tādēļ:

asfaltbetona maisījums ir jāsablīvē ar pareiziem veltņiem un pareizi veltņojot,

jo:

pareiza veltņošana nodrošina asfaltbetona kārtas izturību un kvalitāti.