Pievienot attēlu (jpeg, png, pdf, docx)
Maksimālais faila izmērs 25 MB.
Esmu iepazinies ar Privātuma politiku un piekrītu, ka VSIA “Latvijas Valsts ceļi” apstrādās manus datus, lai saņemtu pieprasījumu.
Vēlos saņemt atbildi uz manis norādīto e-pasta adresi.

Eksperts Satiksmes informācijas centrā

VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) aicina darbā ekspertu Satiksmes informācijas centrā (uz projekta laiku)

Pienākumi:

 • nodrošināt projekta NAPCORE – National Access Point Coordination Organisation for Europe satura aktivitāšu īstenošanu un sniegt atbalstu transporta nozares informācijas nacionālā piekļuves punkta (NPP) izveidē un darbībā, t. sk.:
 • nodrošināt (plānot, veikt, dokumentēt un veicināt koleģiālo iesaisti) NAPCORE projekta satura aktivitāšu izpildi (dalība sanāksmēs, pieprasītās informācijas vai darba dokumentu sagatavošana, nodevumu rediģēšana/komentēšana u. c.) tematisko darba grupu ietvaros, atbilstoši LVC paredzētiem iesaistes līmeņiem projektā;
 • koordinēt savu darbu pie NAPCORE projekta ar tā horizontālajās aktivitātēs iesaistītiem LVC darbiniekiem, atbilstoši projekta darbu plānam un ar to saistītiem LVC darba procesiem;
 • sekmēt “NAPCORE” projekta saistošās informācijas pārnesi  NPP procesos (metodoloģija, dokumentācija, personāla kompetence u. c.);
 • piedalīties NPP ieviešanā, savas kompetences ietvaros sniedzot ieguldījumu ar NPP saistīto datu pārvaldības metodoloģijas (metadatu katalogs, lietotāju instrukcijas, procesu apraksti) izstrādē;
 • piedalīties NPP publicējamo transporta datu satura un kvalitātes prasību formulēšanā, ievērojot tieši piemērojamu datu pārvaldības metodoloģiju (saistošās EK regulas, procesu vadlīnijas u. c.);
 • piedalīties NPP funkcionēšanai neieciešamās likumdošanas un plānošanas iniciatīvu sagatavošanā (satura priekšlikumi, dokumentu izskatīšana u. c.).

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība;
 • pieredze analītiskajā darbā (biznesa analītika, datu analītika, datu audits, kvalitātes vadība, projektu vadība);
 • pieredze biznesa vai informācijas sistēmu procesu aprakstu (metodoloģijas) izstrādē;
 • prasme strādāt ar nacionālā un ES līmeņa normatīvajiem un plānošanas dokumentiem, piemērojot tos darba izpildē;
 • spēja izrādīt iniciatīvu, sadalīt prioritātes un noteikt skaidrus mērķus, atbildības izjūta;
 • labas komunikācijas, plānošanas, analītiskās un problēmu risināšanas prasmes;
 • labas latviešu un angļu valodas zināšanas (rakstos un mutvārdu), ņemot vērā, ka NAPCORE projekta ārējā komunikācija paredzēta tikai angļu valodā;
 • teicamas zināšanas MS Office 365 rīku (tostarp, kopdarba) pielietošanā.

Par priekšrocībām tiks uzskatītas:

 • pieredze darbā ar valsts informācijas sistēmu izveides vai uzturēšanas projektos;
 • izpratne par autotransporta nozari, tās ģenerēto datu struktūru un lietotāju vajadzībām;
 • pieredze tematisko ziņojumu un saturisko pārskatu sagatavošanā starptautiskajos ES projektos;
 • pieredze datu digitālizācijas procesos vai projektos.

Mēs piedāvājam:

 • darbs uz projekta laiku: vismaz 3 gadi (līdz 2024. gada 31. decembrim), ar potenciālu iespēju turpināt darbu patstāvīgi, izvērtējot rezultātu;
 • atbildīgu un interesantu darbu profesionālā kolektīvā, ar iespēju organizēt darbu strādājot daļēji attālināti;
 • mēneša atalgojums: 1700-2500 EUR bruto;
 • veselības apdrošināšanas polise;
 • mobilo sakaru pakalpojumu apmaksu;
 • darba vieta Rīgas centrā ar bezmaksas autostāvvietu.

Pieteikšanās kārtība:

Gaidīsim JūsuCV un motivētu pieteikuma vēstuli uze-pastu vakances@test.lvceli.lv līdz 2021. gada 6. decembrim. Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas tiks izvirzīti 2. kārtai.

Papildu informācija:

 • ASDASD