Valsts reģionālo un vietējo autoceļu seguma periodiskās uzturēšanas būvdarbu uzraudzība Centra reģionā