Valsts reģionālā autoceļa P87 Bauska – Aizkraukle posma krustojums ar P76 – Aizkraukle (km 76,36 – 77,391 un km 77,939 – 78,48) pārbūves būvdarbu autoruzraudzība