Valsts reģionālā autoceļa P39 Alūksne – Ape km 2,097 – 3,010 seguma atjaunošana