Valsts reģionālā autoceļa P32 Augšlīgatne-Skrīveri posma km 47,20-60,29 ģeotehniskās projektēšanas risinājumu izstrāde