Valsts reģionālā autoceļa P130 Līgas-Kandava-Veģi km 13.95-14.25 un 14.80-15.30 klātnes deformācijas novēršanas projekta aktualizācija saistībā ar gabionu atbalstsienas izbūvi Greiļa kalna noslīdeņa zonā