Valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka – Talsi posma 24,48-32,02 km pārbūves būvdarbu autoruzraudzība