Valsts reģionālā autoceļa P111 Ventspils (Leči) – Grobiņa posma 21,700-27,300 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība