Valsts reģionālā autoceļa P107 Skrunda – Ezere km19,34 – 20,34 segas rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzība