Valsts galvenā autoceļa A9 Rīga (Skulte) – Liepāja posma km 39,08 – 60,15 segas pastiprināšanas būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) atjaunošana