Valsts galvenā autoceļa A7 Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle) posma km 84,700 – 85,593 pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība