Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma 52,10-53,60 km seguma atjaunošanas būvdarbu uzraudzība