Valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) (abas brauktuves) posma km 15,40 – 25,50 segas rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzība