Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova) posma km 114,34 – 125,14 segas rekonstrukcijas (pastiprināšanas) būvprojekta izstrāde tehniskā projekta stadijā