Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posma 57,76 – 68,60km segas pastiprināšanas būvprojekta (tehniskā projekta stadijā) atjaunošana