valsts galvenā autoceļā A1 Rīga (Baltezers) – Igaunijas robeža (Ainaži) no km 12,60 km līdz 74,20 km esošo autoceļa tiltu deformācijas šuvju periodiskās uzturēšanas darbi