Valsts autoceļu seguma periodiskās uzturēšanas būvdarbu uzraudzība Latgales reģionā