Valsts autoceļa V425 Pievadceļš Stāķiem km 0,870 – 1,080 neatliekamie ikdienas uzturēšanas darbi