Valsts 1.šķiras autoceļa P22 Valka – Rūjiena posma Kārķi – Naukšēni km 29,90 – 42,385 rekonstrukcijas būvdarbu autoruzraudzība