Satiksmes uzskaites sistēmas uzturēšana 2015.-2017.gadā