“Saķeres iekārtas “Griptester” tehniskās apkopes un kalibrēšana”