Publiskās-privātās partnerības līgums par E67/A7 Rīga-Bauska-Lietuvas robeža (Grenctāle) posma 7,9-25,0 km (Ķekavas apvedceļa) projektēšanu, būvniecību, finansēšanu un uzturēšanu