Par tiesībām veikt sertificētu nekustamo īpašumu vērtētāju sniegto valsts autoceļu būvniecības projektu īstenošanai nepieciešamo nekustamo īpašumu novērtējumu ekspertīzi