Palīgiekārtu un rezerves daļu no ceļa urbto paraugu noņemšanai piegāde