Nekustamā īpašuma valsts galvenā autoceļa A10 Rīga-Ventspils zemes kadastrālās uzmērīšanas, ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana