Grunts temperatūras sensoru piegāde un uzstādīšana