Gājēju – velosipēdistu celiņa izbūves uz valsts galvenā autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) posma km 63,600 – 64,480 (apdzīvotā vietā Augšlīgatne) būvdarbu uzraudzība