Gājēju – velosipēdistu celiņa ierīkošanas iespējas gar autoceļu V20 Imanta – Babīte km 0,00 – 2,30 izpētes projekta izstrāde