Gājēju tilta autoceļa A2 Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) 13.00 km atjaunošana