Elektrificētā autoceļu aprīkojuma kompleksā uzturēšana un attīstība trīs gadu periodā