“ĒKU UN TELPU REMONTDARBI LVC STRUKTŪRVIENĪBAS VAJADZĪBĀM”