Caurtekas rekonstrukcija valsts reģionālā autoceļa P122 Ventspils – Piltene 22.350 km