Būvprojekta “Autoceļa E22 posma Tīnūži – autoceļš P32 rekonstrukcija” neizbūvētās būvprojekta daļas atjaunošana (tehniskās projekta stadijā)”, būvprojekta II kārta