Būvprojekta „Autoceļa E22 posma Tīnūži – autoceļš P32 rekonstrukcija. Autoceļā P80 posms 5,1-40,6 km. Blakusceļi. Satiksmes būves. Inženiertīkli” topogrāfiskā uzmērīšana un izpilduzmērījuma sagatavošana