“Bitumena organiskā šķīdinātāja piegāde, izlietotā šķīdinātāja utilizācija, šķīdinātāja lietošanas slēgtā cikla iekārtu piegāde, to apkope un remonts”