Avārijas situāciju novēršanas darbu veikšana uz tiltiem