Autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas kadastrālās uzmērīšanas,ārējo robežu ierīkošanas, atjaunošanas un sakārtošanas darbu veikšana