Autoceļa P36 Rēzekne – Gulbene km 3,980 – 12,250 (posma Rēzekne – Audriņi) segas pārbūves autoruzraudzība