Zemes kadastrālās uzmērīšanas un robežu ierīkošanas darbu veikšana nekustamiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu rekonstrukcijas darbiem