Zemes ierīcības projektu izstrādāšana zemes gabaliem, kas saistīti ar zemju atsavināšanau autoceļa P76 Aizkraukle – Jēkabpils (pagrieziens uz Aizkraukli – seces beigu robeža) posma 0,0-13,0km rekonstrukcijas vajadzībām Jaunjelgavas novada Sērenes un Seces