Zemes ierīcības projektēšanas, zemes kadastrālās uzmērīšanas un meža zemes atmežošanas plānu sagatavošanas darbi nekustamajiem īpašumiem, kas saistīti ar valsts autoceļu būvniecības projektu īstenošanu