VVP projekta Autoceļa E77/A2 posms Rīgas apvedceļš – Sēnīte iepirkuma dokumentācijas saskaņošana ar potenciālo finansētāju noteiktajām procedūrām ietekmes uz vidi samazināšanai