VSIA “Latvijas Valsts ceļi” darbības nepārtrauktības plāna projekta izstrāde kā D kategorijas kritiskai infrastruktūrai