“VSIA “Latvijas Valsts ceļi” Ceļu muzeja pastāvīgās ekspozīcijas koncepcijas un tās dizaina skiču izstrāde”