VPP projekta Autoceļa E77/A2 posms Rīgas apvedceļš – Sēnīte ietekmes uz valsts budžetu izvērtējuma izstrāde