Virsmas raupjuma atjaunošana valsts reģionālajiem un vietējiem autoceļiem ar melno segumu Vidzemes reģionā