Virsmas apstrādes izbūve Kurzemes reģiona reģionālajiem autoceļiem